Edubilim Forumları - www.edubilim.com
Duyurular:
 
*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun. Ekim 23, 2014, 10:52:18 ÖS


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


...::: EDuBiLiM :::...

  Sayfa: [1]  
  Bu Konuyu Gönder  
Gönderen Konu: Londra Konferansı (nedenleri, maddeleri, önemi, sonuçları)  (Okunma Sayısı 38992 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Editor
Uzman Üye
*****
Üye No: 21730
Cinsiyet: Bayan
Mesleği: İngilizce Öğretmeni
Mesaj Sayısı: 1465
Puan: +11/-4

Offline

« : Aralık 25, 2009, 06:01:50 ÖS »


Londra Konferansı (nedenleri, maddeleri, önemi, sonuçları)

Londra Konferansı 23 Şubat/ 12 Mart 1921  

Nedenleri

1. I. İnönü’nün kazanılıp, Çerkez Ethem isyanının bastırılması.
2. TBMM’nin Sovyet Rusya’ya yakınlaşması.
3. Toplantıya Osmanlı Hükümeti ve TBMM birlikte çağrılarak fikir ayrılıklarından yararlanmak istenmesi.
4. Sevr Ant.nın hükümlerini hafifleterek, bunları TBMM’ye kabul ettirmek.
5. Dağılan Yunan kuvvetlerine zaman kazandırmak.

Gelişimi

- Fransa ve İtalya’nın isteği ile TBMM’de bu konferansa katıldı.
- Konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, İst. Hük. ve TBMM katıldı.
- M. Kemal konferanstan bir sonuç çıkmayacağını bildiği halde TBMM’nin İtilâf Devletlerince resmen tanınmasını sağlamak amacıyla buraya elçi gönderdi. Ayrıca işgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak, Misak-ı Milli’nin gerçekleşmesi konusundaki kararlılığı göstermek, Türk halkının gerçek temsilcisinin TBMM olduğunu göstermek istemiştir.

**Önemi- Sonuç

1. TBMM, İtilâf Devletlerince resmen tanındı.
2. İtilâf Devletlerinin aralarındaki fikir ayrılıkları daha da belirginleşti.
3. Yunan ordularının toparlanması için zaman kazandırılmıştır.
4. Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey’in İtilâf Devletleri ile imzaladığı ikili anlaşmalar fazla ödün verici bulunduğu için TBMM tarafından kabul edilmedi.
 

Londra Konferansı

Londra Konferansı, 1912 ve 1921

Balkan Savaşı sırasında 1912 Aralık ayının ortalarında aynı anda başlayan iki ayrı uluslararası konferans. Bunlardan birinde Osmanlı ve Balkan ülkelerinin temsilcileri karşı karşıya geliyordu. Diğeri ise, Avrupalı altı büyük devlet temsilcisinden oluşmaktaydı. Osmanlının ve diğer tarafın koruyucuları vardı. Avusturya-Macaristan ve Almanya İstanbul hükümetini, Rusya ve Üçlü İtilaf devletleri de Balkan ülkelerini destekliyordu. Konferansta, Osmanlı İmparatorluğunun egemenliği ve altı büyük devletin denetimi altında özerk bir Arnavutluk kurulması kararlaştırılmıştır.www.edubilim.com Diğer yandan Osmanlı İmparatorluğundan Avrupa'daki sınırını Midye-Tekirdağ çizgisine çekmesi, Edirne'nin teslim edilmesi, Ege denizindeki tüm haklarından vazgeçmesi isteniyordu. Bu istemler İstanbul hükümetince kabul edildiği sırada 23 Ocak 1913 günü Jön Türkler darbe ile iktidara geçmişler ve konferans sonuçları uygulanamamıştır.

1921 Londrra Konferansı

Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması T.B.M.M. gerçeğini İngilizlere de kabul ettirdi. İngilizler işgal ettikleri Musul-Kerkük yöresinde de yerli halkın direnişiyle karşılaştılar. Revandiz'de çıkan ayaklanma üzerine İngilizler burayı terk ettiler. Bu durum karşısında İtilaf Devletleri İstanbul, Ankara ve Atina'dan gönderilecek delegelerin katılmasıyla 21 Şubat 1921'de Londra'da bir konferans toplanmasına karar verdiler. 26 Ocak'da Sadrazam Tevfik Paşa'ya durumu bildirdiler. Tevfik Paşa 27 Ocak'ta M. Kemal'e durumu bildirdi. M. Kemal Paşa verdiği yanıtta, Türkiye'in tek temsilcisi olarak T.B.M.M.'nin bulunduğunu ve İstanbul'un, Türk Ulusu adına karar verecek yerin B.M.M olduğunu kabul etmesi ve eğer İtilaf Devletleri hak ve adalet kurallarına göre bir çözüm arıyorlarya T.B.M.M.'ni doğrudan çağırmaları gerektiğini bildirdi. Sadrazama yolladığı özel mektupta ise Padişah'ın T.B.M.M.'ni resmen tanıdığını ilan etmesini ve İstanbul'un Ankara'ya katılmasını istedi. Fakat Tevfik Paşa, İstanbul Hükümeti'nin devamının gerekli olduğunu ve işbirliği yapılmasını önerdi.

Yazışmalar bir sonuç vermemekle beraber, Tevfik Paşa, M. Kemal'e karşı yakınlık duymaya başladı. Yunanlılar'ın 21 Şubat 1921'de 70-80 bin kişilik bir kuvvetle saldırıya geçeceğinin haber alındığını M. Kemal'e bildirdi. Ayrıca M. Kemal Paşa hakkında daha önce alınmış ölüm kararı kaldırıldı ve milliyetçiler için kullanılması yasaklanmış olan Bey ve Paşa gibi ünvanların yeniden kullanılması serbest bırakıldı.

M. Kemal Paşa, İtilaf Devletleri Türkiye'yi doğrudan çağırmadıkları takdirde konferansa katılmamak kararında idi. M. Kemal'in kararlı tutumu karşışsında İtilaf Devletleri, İtalya aracılığıyla T.B.M.M.'ni de konferansa çağırdılar. Bekir Sami Bey Başkanlığındaki Türk heyeti Antalya üzerinden bir İtalyan gemisiyle Brendizi'ye ve oradan da Roma'ya vardı. Heyet, Türkiye sorununda tek yetkili yerin T.B.M.M. olduğunu ve doğrudan çağırılmaları gerektiğini bildiren bir nota verdi. Bunun üzerine Lloyd George, Ankara'yı konferansa çağırdı. Türk delegeleri konferansa ancak 27 Subat'ta katıldılar. Ve Londra Konferansı 12 Mart 1921'de son buldu. T.B.M.M. delegesi Sevr diye birşeyi tanımadığını, dolayısıyla İtilaf Devletleri'nin Sevr'in yumuşatılması önerilerini kabul etmeyeceklerini belirtip, Misak-ı Milli esasları üzerinde görüşülebileceğini bildirdi. Fakat İtilaf Devletleri Türk gerçeğini bir türlü kabul etmek istemediler. Sevr'in yumuşatılması konusunda öneri getirdiler. Buna göre İzmir İli güya Turkiye'ye verilecek, fakat şehirde Yunan kuvveti bulunacak asayiş müttefik subaylarca sağlanacak, vali hristiyan olacak ve Milletler Cemiyeti tarafından atanacaktı. Türkiye bu önerileri ulusal bağımsızlık ilkesine aykırı olduğu için kabul etmedi.

Londra Konferansı'na katılmayı kabul eden M. Kemal, Misak-ı Milli'nin İtilaf Devletleri'nce kabul edilmeyeceğini biliyordu. Fakat katılmakla, Türk Ulusu'nun sesini ve haklı davasını bütün dünyaya duyurmak fırsatı doğdu. İtilaf Devletleri T.B.M.M.'nin varlığını kabul ettiler. Türkler barış istemiyorlar propogandalarına fırsat verilmedi. Wilson'ın 14 maddesi ilkesine uygun olarak hazırlanmış bulunan Misak-ı Mili'nin Batılı devletlere ve batı kamuoyuna duyurulması saglandı.

Londra Konferansı'ndan bir sonuç çıkmadı. Zaten Yunanlılar 23 Mart 1921'den itibaren Batı Anadolu'da yeni saldırı hazırlıklarına başlamışlardı. Yunanlılar Türk Orduları'nı yok etmeye güçlerinin yeteceğini göstermek ve Türkleri Sevr'i kabule zorlamak için saldırı kararı aldılar. Kralın, M. Kemal'in daha fazla dayanamıyacağı, geniş bir orduyu besleyip, donatamıyacağı iddialarını kabul eden Lloyd George Yunan saldırısını uygun buldu. Oysa Fransız ve italyan askeri gözlemcileri Yunan görüşünü paylaşmıyorlardı. Fakat yine de İngiliz Başbakanı'nı desteklediler. Turk delegeleri daha yolda iken Yunan saldırısı başladı.

Bekir Sami Bey Londra Konferansı sürerken, İngiliz, Fransız, İtalyan temsilcileri ile ayrı ayrı görüşülerek antlaşmalar imzaladı (11-12 Mart 1921). İngilizlerle esirlerin değiştirilmesi üzerine antlaşma yapıldı. Buna ,göre Türkler, ellerinde bulunan İngilizleri serbest bırakacak, buna karşılık İngilizler Ermenilere ve İngiliz esirlerine zulüm ve suistimal etmemiş olan Türk esirlerini iade edeceklerdi. Fransa ile yapılan antlaşma gereğince güney cephesinde çatışmaya son verilecek, bu bölgedeki Türk kuvvetleri silahtan arındırılacak, buna karşılık bu bölgede Fransızlara bazı idari yetkiler tanınacak, Diyarbakır ve Sivas şehirlerinin iktisadi kalkınması için Fransız sermayesinden yararlanıp Fransızlara bu yöredeki iktisadi ayrıcalıklar verilecekti. Buna karşılık Sevr'de belirtilen sınırlar üzerinde Türkiye lehine bazı değişiklikler yapılacaktı. İtalya ile yapılan antlaşma ile de İtalya, İzmir ve Trakya'nın Türkiye'ye geri verilmesini Konferans'ta savunacaktı. Buna karşılık İtalya'ya İzmir dışında, batı ve güney Anadolu şehirlerinde iktisadi ayrılacıklar verilecekti.

Bekir Sami Bey bu antlaşmaları T.B.M.M. Hükümeti'nin onayını almadan imzalamıştı. Türkiye'nin çıkarlarına ters düşen ve ulusal bağımsızlığa aykırı olan bu antlaşmaları imza ettiği için Bekir Sami Bey, M. Kemal ve Meclis tarafından sert şekilde eleştirildi. Antlaşmalar Meclis tarafından onaylanmadı. Bekir Sami Bey ise barış fırsatının kaçırıldığı görüşünde idi. Londra'dan döndükten sonra, M. Kemal kendisinin Dışişleri Bakanlığı'ndan çekilmesini istedi. Yerine, o sırada Moskova'da bulunan ve Moskova Antlaşması'nı imzalayan Yusuf Kemal Bey geçti.


LONDRA KONFERANSI (1921)


11 Ocak 1921′de kazanılan Birinci inö­nü Savaşı üzerine itilaf devletlerinin An­kara hükümetini de davet ettikleri ve Tür­kiye’nin durumunun görüşüldüğü konfe­rans, inönü zaferi itilaf devletlerine Sevr’i değiştirmeleri gereğini göstermişti. Bunun üzerine Londra’da bir konferans düzenle­meye karar verdiler. Konferansa ingiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Osmanlı Devleti çağırıldı, itilâf devletleri, Ankara-da kurulan TBMM hükümetini meşru say­madıklarından Ankara temsilcisinin Os­manlı temsilcileri arasında olmasını iste­mişti. Mustafa Kemal bunu kabul etmeye­rek konferansa doğrudan davet edilmedikçe Ankara’nın temsilci göndermeyeceği­ni duyurdu. Sıkışan itilaf devletleri.sonunda italya aracılığıyla TBMM hükümetini resmen konferansa davet etti. Bekir Sa­mi (Kunduh) başkanlığındaki TBMM hükü­meti temsilcileri konferansta Anadolu’nun boşaltılmasını ve Misak-ı Millî’yi kabul et­tirmeye çalıştıysa da Mustafa Kemal as­lında bu konferansta hiçbir önerinin itilaf devletlerince kabul edilmeyeceğini bili­yordu. www.edubilim.com Ancak uluslararası bir platformda dâvayı anlatmak olanağı elde ettiği için ka­tılmakta ısrar etmişti. Londra Konferansı’nda heyet başkanımız Bekir Sami Bey ken­diliğinden İngiltere, Fransa ve italya ile bazı sözleşmeler imzaladı. Ancak, “Hudud-ı milliyemiz dahilinde memleketin tam is­tiklaline yönelik olmayan” bu sözleşmeler TBMM hükümetince onaylanmadı. Bunun üzerine Bekir Sami Bey dışişleri bakanlı­ğından alındı. Londra Konferansı itilâf devletlerinin TBMM hükümetine bakış açıla­rından dolayı .aralarında anlaşmazlığın de­rinleşmesi açısından önemlidir. Nitekim bu konferanstan sonra Fransa TBMM hükü­meti ile iyi ilişkilerini geliştirdi ve Ankara Antlaşması’nı imzaladı.londra konferansı, londra konferansı nedenleri, londra konferans maddeleri, londra konferansının önemi, londra konferansının sonuçları, londra konferansı tarihi
« Son Düzenleme: Mart 24, 2010, 12:36:14 ÖÖ Gönderen: KILIC » Logged

Editor
Uzman Üye
*****
Üye No: 21730
Cinsiyet: Bayan
Mesleği: İngilizce Öğretmeni
Mesaj Sayısı: 1465
Puan: +11/-4

Offline
« Yanıtla #1 : Aralık 25, 2009, 06:03:52 ÖS »

Londra Barış Konferansı

I.İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri Londra’da bir "Londra Barış Konferansı" düzenlemeye karar verdiler. Londra'da toplanacak konferansa Osmanlı Devleti ve Yunanistan çağrıldılar. Delegeler arasında Ankara Hükümeti'nin de temsilcisinin bulunmasını şart koştular.

Bu konferansın ilk safhası (21 Şubat 1921) de tarafların anlaşmaması sonucu kopmuştur.

İkinci safhasında (Mart 1922) İtilaf Devletleri bir öneri gurubu sunmuş ama milli kuvvetler bunu Misaki Milliye karşı olduğu için kabul etmemiştir. İkinci safhada İtilaf Devletleri Sevr'in yeniden gözden geçirilmesini kararlaştırdılar. Amaçları İstanbul Hükümeti ile Ankara Hükümeti arasında bölücülük yapmaktı. Ancak Konferansda İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa, Türkiyeyi temsil etme yetkisinin tamamı ile Ankara hükümetinde olduğunu söyleyerek onlara bu kozu vermeyerek birlik ve beraberlik mesajı da verdi. www.edubilim.com  M.Kemal çağrının TBMM’ye yapılması gerektiğini, doğrudan çağrı yapılmazsa konferansa katılmayacaklarını bildirdi. Böylece TBMM nin tanınmasını sağlamış oldu. Yeni Türk Devletinin temeli İtilaf Devletlerince resmen tanınmıştır. İtalyanların aracılığıyla Ankara Hükümeti de konferansa davet edildi.

TBMM Temsilcisi Bekir Sami Bey, Misak-ı Milli ile belirlenmiş olan haklarını dile getirdi. İtilaf Devletleri bu isteğe önem vermediler. Konferansta Ankara Hükümeti’ne önerilen barış esasları Sevr'in biraz değiştirilmiş şekli olduğundan reddedildi. Misak-ı Milli ile Sevr'in uyuşması düşünülemezdi. Savaşı sürdürmekten başka çare yoktu.

Sonuçları  
*TBMM,İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınmıştır.
*Yunan Ordusu yeniden saldırıya geçmek için hazırlıklarını tamamlamaya çalışmıştır.
*Misak-ı Milli ilkeleri ve TBMM'nin haklı davası dünya kamuoyuna duyurulmuştur.
« Son Düzenleme: Mart 24, 2010, 12:36:21 ÖÖ Gönderen: KILIC » Logged

Tam Üye
***
Avatar Yok
Üye No: 47264
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Araştırma Görevlisi
Mesaj Sayısı: 136
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +3/-2

Offline
« Yanıtla #2 : Ocak 10, 2010, 03:27:05 ÖÖ »

Tarihte birçok Londra antlaşması var , 1913 tarihli Londra Antlaşması hakkında bilgileride ben vereyim...

Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)
Londra Antlaşması I. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin yenilmesiyle imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre;
-Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midye-Enez hattı olacaktır.
-Selanik, Güney Makedonya ve Girit, Yunanistan'a verilecektir.
-Orta ve Kuzey Makedonya, Sırbistan'a bırakılacaktır.
-Ege Adaları'nın geleceğinin saptanması büyük devletlere bırakılacaktır. (Osmanlı Devleti, Ege Adaları'nı fiilen kaybetmiştir.)
Londra Antlaşması'ndan en kârlı çıkan devlet Bulgaristan olmuştur. www.edubilim.com Savaş sonunda Osmanlı Devleti'nin yalnızca Bulgaristan ile sınırı kalmış, Bulgaristan Batı Trakya'nın büyük bir bölümünü (Kavala ve Dedeağaç arası) ele geçirerek Ege Denizi'nde hakimiyet kurmuştur. Ancak II. Balkan Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Türk ordusu Midye-Enez hattını geçerek, bu antlaşmayı ihlal edecek ve Edirne ve Kırklareli'yi geri alacaktır.

Kaynak : wikipedia.org (vikipedi)
« Son Düzenleme: Mart 24, 2010, 12:36:30 ÖÖ Gönderen: KILIC » Logged
Editor
Uzman Üye
*****
Üye No: 21730
Cinsiyet: Bayan
Mesleği: İngilizce Öğretmeni
Mesaj Sayısı: 1465
Puan: +11/-4

Offline
« Yanıtla #3 : Ocak 10, 2010, 06:02:10 ÖS »

Teşekkürler caliskan..
Logged

Yeni Üye
*
Avatar Yok
Üye No: 111696
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğrenci
Mesaj Sayısı: 1
Nerden: Ankara
Puan: +0/-0

Offline
« Yanıtla #4 : Aralık 22, 2010, 10:55:37 ÖS »

saol  ;)un
Logged
Etiket: londra konferansı  londra konferansı maddeleri  önemi ve sonuçları  
  Sayfa: [1]  
  Bu Konuyu Gönder  
 
Gitmek istediğiniz yer:  Planlar ve Haftalar

Edubilim I Urllist I Etiketler I Rss I Google Etiketleri I Site Map I Reklam Web Stats

MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC

XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!